KERESZTELÉS

KERESZTELÉS

  • A keresztelés helye és ideje a vasárnapi vagy hétköznapi rendszeres istentisztelet alkalma.
  • A keresztelés tervezett időpontját először a lelkipásztori hivatalban kell egyeztetni.
  • Kereszteléskor szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára.
  • A keresztszülők a megkeresztelt hitbeli nevelése érdekében csak felnőtt keresztyének lehetnek, legalább egynek reformátusnak kell lennie.
  • A szülők és keresztszülők keresztelési felkészítőn vesznek részt.
  • A keresztelés időpontjának bejegyzése előtt a család rendezi egyháztagsági kötelezettségét.