EGYHÁZTAGSÁG

EGYHÁZTAGSÁG

  • Gyülekezetünkbe költözni, az előbbi református gyülekezet által kiállított, átiratkozó irattal lehetséges.
  • Gyülekezetünkből más református gyülekezetbe költözni, az általunk kiállított átiratkozó irattal lehetséges. Ehhez szükséges az egyháztagsági kötelezettség rendezése.
  • Keresztelés útján, vagy más keresztyén felekezetből áttérve, konfirmáció útján lehet valaki református gyülekezetünk tagja.
  • A kitérés írásos nyilatkozat vagy presbiteri határozat alapján történik.