ADOMÁNYOK

EGYHÁZFENNTARTÁS

Az Erdélyi Református Egyházkerület által javasolt, fizető személyenkénti,  egyházfenntartói járulék összege az évi jövedelem 1 %-a.  A minimális egyházfenntartói járulék, fizető személyenként, évi 100 lej.

Minden 18. életévet betöltött gyülekezeti tag egyházi közteherviselésben részt vesz. Kivételt képezhetnek 24. életévükig azok az ifjak, akik nappali tagozaton tovább folytatják tanulmányaikat.

Köszönjük a rendkívüli adományokat, vagy, ha évi jövedelemadójának 2%-val is támogatja gyülekezetünket!

GYÜLEKEZETÜNK ADATAI

Parohia Reformată Gherla

Str. Dragoș Vodă Nr. 5

Gherla – 405300, jud. Cluj

Cod fiscal: 405300

Bank:

BCR Gherla

IBAN: RO04RNCB0111001411830001 / RON