HÁZASSÁGKÖTÉS

HÁZASSÁGKÖTÉS

  • A házassági eskütétel helye a templom.
  • A házassági eskütétel időpontját először a lelkipásztori hivatalban kell egyeztetni. Illetlen magatartás bűnbánati hétre vagy úrvacsora osztás napjára lakodalmat tervezni.
  • Református egyháztag esetében előfeltétel a konfirmáció.
  • Református, de más gyülekezetbeli fél esetében szükséges a saját gyülekezetének hozzájárulása.
  • A nem református keresztyén fél esetében szükséges a keresztelési igazolás.
  • Az egyházi házasságkötéshez szükség van a polgári házassági anyakönyvi kivonatra
  • A házassági eskütétel szándékát, az időpontot megelőző, két vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával hirdetjük, amikor az érintetteknek, különösképpen illik jelen lenni. A házasulandók számára legalább egy alkalommal jegyes beszélgetést tartunk.
  • Tanú lehet bármely felnőtt keresztyén.
  • A házassági eskütétel időpontjának bejegyzése előtt a család rendezi egyháztagsági kötelezettségét.